HÜKAM
Klinik Araştırmalar Eğitim Programı
Yönetim

YÖNETİM KURULU

Müdür

Prof. Dr. Serhat ÜNAL (Merkez Müdürü, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Müdür Yardımcıları

Prof. Dr. Mustafa ERMAN (Mezkez Müdür Yardımcısı, Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN (Müdür Yardımcısı/Koordinatör, Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı)

Üyeler

Prof. Dr. Ethem Murat ARSAVA (Üye, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Salih Kutay DEMİRKAN (Üye, Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Vildan Göknur HALİLOĞLU (Üye, Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

Doç. Dr. Ömer KARADAĞ (Üye, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı)

Doç. Dr. Emirhan NEMUTLU (Üye, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı)

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Osman ABBASOĞLU (HÜTF, Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hamdi AKAN (AÜTF, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı)

Prof. Dr. Nursabah Elif BAŞÇI (HÜ Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı)

Sn Betül ERDOĞAN (Merck Sharp and Dohme İlaçları)

Prof. Dr. Güliz Nigar GÜNCÜ (HÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Alper İSKİT (HÜTF, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kader KARLI OĞUZ (HÜTF, Radyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ramazan Kaan KAVAKLI (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı)

Prof. Dr. Selma ŞAHİN (HÜ Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı)