HÜKAM
Klinik Araştırmalar Eğitim Programı
İletişim

Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM)
Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
06100 Sıhhıye/Ankara
Tel: 3051296 - 3111271 
Fax: 3104179 
e-mail: sunal@hacettepe.edu.tr